Hem

Att möta förändringar

kräver mod, inspiration och kunskap

Lever Du det liv som Du vill leva?


Eller lever Du med problematik kring föräldraskap,kärleks- eller arbetsrelationer,missbruk eller våld i nära relationer?


Lider du av ångest, PTSD eller låg självkänsla/ självförtroende/ självkärlek?

Du kan skapa det liv Du vill leva!


Tillsammans möjliggör vi positiva förändringar som främjar självkänslan och självbilden i dina relationer och till Dig själv såsom minnen av dåtid, uppfattningen om nutid och förväntningar på framtiden. Att stärka det positiva i människan är min främsta uppgift och jag arbetar med Transaktionsanalys som metod, ATV, Reikihealing och medial vägledning.

Copyright © All Rights Reserved