Hem
Du kan skapa det liv Du vill leva!


Tillsammans möjliggör vi positiva förändringar som främjar självkänslan, läker minnen av dåtid, uppfattningen om nutid och förväntningar på framtiden.
Att stärka det positiva i människan är min främsta uppgift och jag arbetar utifrån ett hollistiskt perspektiv med Transaktionsanalys som metod.