Hem

Lever Du det liv Du vill leva?


Eller lever Du med problematik kring kärleks- eller arbetsrelationer, missbruk eller våld i nära relationer?


Lider du av ångest, PTSD eller låg självkänsla/ självförtroende/ självkärlek?

Du kan skapa det liv Du vill leva!


Tillsammans möjliggör du positiva förändringar som främjar självkänslan och självbilden i dina relationer och till Dig själv såsom minnen av dåtid, uppfattningen om nutid och förväntningar på framtiden.
Att stärka det positiva i människan är min främsta uppgift och jag arbetar utifrån ett Shamansk perspektiv med Transaktionsanalys som metod, Reikihealing och medial vägledning.