Kurser

För mer info om kommande kurser vg klicka på bilderna eller kontakta mig via mail eller telefon.


Vill Du eller Ert företag/organisation att jag kommer ut och föreläser om våld i nära relation, varför det är så svårt att lämna en toxisk relation, föräldravåld eller hur man bryter traumabindningar? Kontakta mig på: kia_elfstrom@hotmail.com

Bryt våldsarvet!

Föräldra-förberedelser mot våld

Har du själv vuxit upp med våld och otrygghet i din familj?

Är du rädd för att du kan bli som din mamma eller pappa?

Är du rädd för att ditt barn kan få det precis som du hade det när du var liten?

Vill du göra ett arbete för att bli en trygg förälder?

Då är detta kursen för dig!

Ett-årig fördjupningsutbildning i kvinnligt och hollistiskt ledarskap

När kärlek gör ont

Lever du i en toxisk relation eller i efterdyningarna av en sådan?


Nästa kursstart 3/7 -24

Har du levt eller lever i en relation präglad av manipulationer,  gränsöverskridanden, minimeranden av handlingar som sårar, nedvärderingar av dina känslor eller våld?

Mår du dåligt och vet att relationen är toxisk men vet inte hur du skall kunna lämna din partner?

Känner du dig starkt bunden emotionellt till din partner?

Behöver du få mer kunskap i och om toxiska relationer, narcissism och destruktiva relationsmönster?

Då är detta kursen för dig!

Sagt av kursdeltagare:


"Kia är erfaren och kunnig och det känns när man möter henne. Hon skapar ett fint, ickedömande och tryggt utrymme med stor hänsyn till vad man blivit utsatt för."


/Malin


"Jag har släppt mycket av min hang-up på relationen. Jag är inte längre nyfiken på vad hon gör eller hur hon har det. Det blev tydligt i meditationen med traumabandet som klipptes. Jag är ledsen att relationen inte kunde bli så bra som jag hoppades på, men accepterar hur det blev och känner ett lugn i det. Som om jag gått vidare. Som en förlist båt på havsbotten som får ligga kvar där själv"


/ Olof"Jag tycker att kursen "När kärlek gör ont" varit nästan helt avgörande för min läkningsprocess och att det gav mig möjlighet att luta mig mot något mitt i hanteringen av de trauma och känslor jag befann mig i. Kursen gav mig verktyg och kunskap om situationen, vilket gav mig styrkan som jag behövde att separera helt från relationen som var ohälsosam."


/ Matilda" Jag tyckte det var givande att höra andras erfarenheter och syn på våld. Att dela det man själv upplevt är också skönt. Att få reflektion på det man själv säger.


Spontant känner jag att alla borde gå den kursen. Som en del i föräldrautbildningen på bvc. För att det är viktiga saker att reflektera över"


  /kursdeltagare från Bryt våldsarvet!