Samtalsterapi

Att möta förändringar

kräver mod, inspiration och kunskap

Jag heter Kia Elfström och har det senaste femton åren arbetat med att höja människors livsglädje och positiva energi. Jag är utbildad samtalsterapeut inom Transaktionsanalys och godkänd av de internationella branchorganisationerna ICF och EATA (Transaktionsanalys är en psykologisk behandlingsmetod och teori) och har valt att fortsätta inom TA och studerar nu i Göteborg till psykoterapeut vid sidan om mitt klientarbete i Stockholm.


Jag arbetar främst med:


# Våld i nära relation


# Aggressionsproblematik- då med ATV       som metod


# Parterapi


# Kommunikationsvårigheter


# Traumabearbetning- med bla.       Lifespan Integration


# Svårigheter under graviditet, förlossning, postpartum och med anknytning och föräldraskap.Andra problem som klienter kommer till mig för är dålig självkänsla, ångest, deppression, gränssättningssvårigheter eller att finna meningsfull sysselsättning.


vill du veta mer om ATV?

klicka här

vill du veta mer om Transaktionsanalys? Klicka här eller besök TA`s internationella hemsida www.itaaworld.org
Jag arbetar som medial rådgivare och andlig vägledare med större existensiella frågor och vägledning.


Vi är alla här på jorden för att uträtta något. Vi har alla en mening med att leva och erfarenheter att ta lärdom av, för ett högre syfte. Tillsammans utforskar vi vad just Du är syftad till och vad som ligger som blockeringar för att uppnå harmoni i livet.


Jag arbetar utefter universiella lagar och energimedicin. De klienter som kommer till mig upplever ofta att den traditionella sjukvården inte kunnat hjälpa dem.

Andra problem som klienter kommer till mig för är låg energi, sorgbearbetning, oavslutade relationer som stör och påverkar energikroppen negativt.

Genom olika terapeutiska verkyg kan man komma ner i meditativa tillstånd och på dessa energi-nivåer finna stor tillgång till vad som ligger i vårt dolda medvetande.


Att få tillgång till den informationen som ligger lagrad i vårt cellminne kan ha stor betydelse vid bearbetning av trauman och har stor betydelse för läkningsprocessen och frigörandet av gammal kvarhållen energi.


Genom att tryggt bli guidad och under beskydd möta och få göra upp med gammal lagrad sorg, skräck, ilska och smärta är otroligt helande, frigörande och vibrationshöjande.


På detta sätt kan klienten lösa känslomässiga blockeringar från tidiga barnaår eller bortträngda känslor och minnen. Även ärvda känslomässiga beteenden kan bli tydliggjorda under dessa sessioner.Copyright © All Rights Reserved