Samtalsterapi

Jag heter Kia Elfström och har det senaste tjugo åren arbetat med att hjälpa människor till mer livsglädje och positiv energi.


Jag är utbildad samtalsterapeut inom Transaktionsanalys och godkänd av de internationella branchorganisationerna ICF och EATA (Transaktionsanalys är en psykologisk behandlingsmetod och teori) och är vidareutbildad i ATV och flertalet traumabehandlingsmetoder, bla LifeSpan Integration,TRE och chod och fördjupat min kunskap i psykotraumatologi 


Jag arbetar bla med:


  • Våld i nära relation

  • Aggressionsproblematik- då med ATV  som metod

  • Parterapi

  • Trauma

  • Personlighetssyndrom


Andra problem som klienter kommer till mig för är ångest och integration av psykedeliska upplevelser där jag är utbildad av bla

Psychedelics Today, San Fransisco

Plantspirit School, EntheoNation

Chacruna Institute, Californien


Jag handleder och utbildar även psykologer och psykoterapeuter som i framtiden vill arbeta med psykedelisk terapi och integration, då det sannolikt kommer att bli vedertagen praxis som behandlingsalternativ för trauma och depression även i Sverige.


Jag arbetar också med större existensiella frågor.


Vi är alla här på jorden för att uträtta något. Vi har alla en mening med att leva och erfarenheter att ta lärdom av, för ett högre syfte.

Tillsammans utforskar vi vad just Du är syftad till och vad som ligger som blockeringar för att uppnå harmoni i livet.


Jag arbetar efter kvantfysiska lagar och energimedicin utifrån den shamanska traditionen. De klienter som kommer till mig upplever ofta att den traditionella sjukvården inte kunnat hjälpa dem.


Andra problem som klienter kommer till mig för är låg energi och sorg-bearbetning.

Genom olika traumafokuserade interventioner kan man komma ner i meditativa tillstånd och på dessa energi-nivåer finna stor tillgång till vad som ligger i vårt dolda medvetande.


Att få tillgång till den informationen som ligger lagrad i vårt cellminne kan ha stor betydelse vid bearbetning av trauman och har stor betydelse för läkningsprocessen och frigörandet av gammal kvarhållen energi.


Genom att tryggt bli guidad och under beskydd möta och få göra upp med gammal lagrad sorg, skräck, ilska och smärta är otroligt helande, frigörande och vibrationshöjande.


På detta sätt kan klienten lösa känslomässiga blockeringar från tidiga barnaår eller bortträngda känslor och minnen. Även ärvda känslomässiga beteenden kan bli tydliggjorda under dessa sessioner.