Samtalsterapi

Jag heter Kia Elfström och har det senaste tjugo åren arbetat med att hjälpa människor till mer livsglädje och positiv energi.


Jag är utbildad samtalsterapeut inom Transaktionsanalys och godkänd av de internationella branchorganisationerna ICF och EATA (Transaktionsanalys är en psykologisk behandlingsmetod och teori) och är vidareutbildad i ATV och fördjupat min kunskap i psykotraumatologi och flertalet traumabearbetningsmetoder.


Jag arbetar bla med:


  • Våld i nära relation

  • Aggressionsproblematik- då med ATV  som metod

  • Parterapi

  • Traumabearbetning

  • Personlighetssyndrom


Andra problem som klienter kommer till mig för är dålig självkänsla, beroendeproblematik, ångest, deppression, gränssättningssvårigheter.


Jag arbetar också med större existensiella frågor.


Vi är alla här på jorden för att uträtta något. Vi har alla en mening med att leva och erfarenheter att ta lärdom av, för ett högre syfte.

Tillsammans utforskar vi vad just Du är syftad till och vad som ligger som blockeringar för att uppnå harmoni i livet.


Jag arbetar efter kvantfysiska lagar och energimedicin utifrån den shamanska traditionen. De klienter som kommer till mig upplever ofta att den traditionella sjukvården inte kunnat hjälpa dem.


Andra problem som klienter kommer till mig för är låg energi, sorgbearbetning, oavslutade relationer som stör och påverkar energikroppen negativt.

Genom olika traumafokuserade interventioner kan man komma ner i meditativa tillstånd och på dessa energi-nivåer finna stor tillgång till vad som ligger i vårt dolda medvetande.


Att få tillgång till den informationen som ligger lagrad i vårt cellminne kan ha stor betydelse vid bearbetning av trauman och har stor betydelse för läkningsprocessen och frigörandet av gammal kvarhållen energi.


Genom att tryggt bli guidad och under beskydd möta och få göra upp med gammal lagrad sorg, skräck, ilska och smärta är otroligt helande, frigörande och vibrationshöjande.


På detta sätt kan klienten lösa känslomässiga blockeringar från tidiga barnaår eller bortträngda känslor och minnen. Även ärvda känslomässiga beteenden kan bli tydliggjorda under dessa sessioner.