Ceremonier


Shamanska ceremonier


Kambo

Ibland behöver vi gå bortom intellektet för att komma underfund med, och förstå oss själva på djupet.


Blockeringar som sitter på cellnivå eller i energikroppen kan vi oftast inte intellektualisera om, men det kan ställa till stor oreda för oss i vårt dagliga liv och påverka oss fundamentalt.


Oförklarlig oro och ångest, eller beteenden och livsstrategier som vi inte kan härleda till specifika händelser tidigare i livet är exempel på detta.

En känsla som infinner sig som vi inte riktigt kan sätta fingret på vad det är eller varför.... känner du igen det? 


Vårt mind styrs av vårt ego och det vill skydda oss från att göra förändringar som minskar dess makt och kontroll över oss genom att bortse från den information utifrån den himmelska/andliga aspekten av våra liv. 

shamansk ceremoni

Genom de shamanska ceremonierna kan vi få kontakt med den information om oss själva som inte intellektet kan ge oss, den visdom vi inte kan tänka eller känna kring men som finns där och ger sig uttryck genom kreativitet, skapande och vårt mående rent generellt.


Den kunskapen som sitter i energikroppen och i det sk. akashi-biblioteket kan få ta form som tankar och känslor som vi kan ta till oss och bearbeta på en jordisk och mänsklig nivå. 


Läkning och helande kan ske utan att vi behöver eller kan intellektualisera om det om vi tillåter oss själva att ha tillit till mystiken och de processer som vi är en del av i universum. Allt går inte att förstå eller förklara och det är kanske inte meningen heller.

sham

I mitt ceremoniella arbete använder jag mig av kunskap och visdom från energimedicinen, Kero-traditionen i Peru, samt de verktyg och mediciner som jag som shaman har blivit initierad i och på olika sätt inhämtade från amazonas, sydafrika och vår nordiska linje av shamanismen.


Jag använder också min erfarenhet från mer än tjugo års arbete inom den traditionella sjukvården och är utbildad samtalsterapeut med påbyggnad i bla traumabearbetning.


Jag har haft min förmåga att se "bortom det som är" sedan jag var barn och har alltid haft nära kontakt med mina guider och andra entiteter som kommit för att hjälpa oss människor i olika former.


Min andlighet har varit "my curse and my blessings" och har sedan tio år varit ett sätt att leva och verka här på jorden, mitt dharma.